onsdag, april 14, 2010

Otrogen präst.

En präst har blivit "avkragad" på grund av otrohet. Är det helt självklart att en ämbetsperson skall bli det?

Vad tycker du?

9 kommentarer:

cruella sa...

Bot och bättring, avbön och framför allt förlåtelse känns lite mer som den kristna kyrkans budskap, men vad vet jag.

S o F sa...

Hmmm...

Jag får intrycket av att det inte "bara" handlar om att ha begått äktenskapsbrott, utan kanske att han är en belastning på flera sätt.

Men det jag läser om i tidningarna ger jag inte mycket för längre, de vrider och vänder för att skapa rubriker.

Så generellt tycker jag nog inte att en präst skall avkragas endast p.g.a. otrohet.

Men man kan ju dömas i folkets ögon också...

Soliga vårhälsningar!

Elisabet sa...

Ja, om han i vanliga fall ägnr sig åt att predika om synd och förtappelse och talar om för församlingen hur den bör leva och "ajabaja om ni ..", då tycker jag nog att han kan ta av sig kragen åtminstone några veckor.

Anonym sa...

Svenska kyrkan tar ofta alltför lätt på detta. Det blir nästan automatiskt någon form av erinran även i frivilliga sexuella relationer om prästens partner kan anses stå i beroendeställning (pga till exempel sin ålder), men att svika sina äktenskapslöften tycks i sig aldrig renderar den minsta anmärkning.
I det nu aktuella fallet tycks avkragningen inte bero på det grövre "brottet" (otroheten mot hustrun) utan på grund av det lägre (dvs en hotfull attityd i sms:en till den fd älskarinnan).
För övrigt märkligt att det bara tycks vara omoraliskt beteende som intresserar domkapitlet och inte alla de flagranta brott mot läran och bekännelsen som man ser alltför många tydliga exempel på bland vår kyrkas präster.

Ebba G sa...

oj. undrar hur man skulle ställa sig till besök hos prostituerad - jag hade ett antal kragmänniskor som kom rätt regelbundet för att "sätta på" en "liten flicka" (jag hade många torskar som ville ha småtjejjer, jag är liten, nätt och ser barnslig ut)... Bättre att de använde mig än en trettonåring... men ändå...

Bloggblad sa...

Visserligen är präster människor också, med allt som hör till, och nog borde man kunna förvänta sig att de inte förföljer eller bär sig illa åt och skadar andra - men om ingen hade upptäckt det hela? Hade det då varit "syndfritt"?

Jag vet inte vad jag tycker, för vem är jag att döma mina medmänniskor. Ska en lärare som är otrogen inte kunna undervisa mina barn och vara en förebild.

Det är svåra frågor - men moral och etik blir lätt knepigt.

Evas blogg sa...

Cruella: Ja man kan tycka det. Beror kanske lite på hur omständigheterna ser ut. Men avkragad låter väldigt drastiskt.

SoF: Nej vi vet inte hela sanningen utifrån et tidningsinlägg. Men har han dessutom inte förstått kvinnans signaler, då tycker jag han verkar vara en labil människa. Kanske inte den rätte att förkunna Ordet och ge själavård. Han behöver nog egen sådan.

Elisabet: Hahaha....några veckor....ja det skulle se ut :)

Anonym: Kan det handla om en tolkningsfråga?

Ebba: Oj, oj, oj, det var mycket ledsamt att höra. I de fallen måste de ha stora problem med sig själva och låter inte som några som borde få utöva sitt ämbete.

Bloggblad: Nej det är just det. Vad vet vi? Se bara till Ebbas komm. här ovan. Morla och etik är svåra frågor. Mycket. Och så länge vi inte har hela bilden klar för oss är det svårt att "döma". Ang din parallell till läraryrket så tänker jag mig att en präst har vigts utifrån vissa löften och jag kan med säkerhet säga att de inte innehåller ord som otrohet. Samtidigt, som du skriver, de är bara människor. Var ska man dra gränsen?

Ingela sa...

Svår fråga, men om det gällde mig själv skulle jag tycka att det blev för svårt med trovärdigheten. En präst ska ju vägleda andra.

Evas blogg sa...

Ingela: Ja nog naggas trovärdigheten i kanten allt.